Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Collegebesluiten

dinsdag 11 juni 2024

09:30 - 13:00
Locatie

Collegekamer Het Klavier

Voorzitter
J. van Aart

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorliggende agenda wordt vastgesteld.

 2. 2

  Voorgesteld besluit

  De besluitenlijst collegevergadering d.d. 4 juni 2024 week 23 wordt vastgesteld.

  Besluit

  De besluitenlijst collegevergadering d.d. 4 juni 2024 week 23 wordt vastgesteld.

 3. 3
  Collegevoorstellen
 4. 3.1

  Voorgesteld wordt om vanaf juli 2024 deel te nemen aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur, in eerste instantie voor een periode van 1.5 jaar. Het eerste half jaar wordt gebruikt als aanloop periode, waarna 2025 als pilotjaar ingestoken wordt. Er is een concept samenwerkingsovereenkomst opgesteld om de deelname van Loon op Zand aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur vast te leggen.

  Voorgesteld besluit

  Deel te nemen aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

  Besluit

  Deel te nemen aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur.


  Het college besluit conform het voorstel.

 5. 3.2

  Gemeente Loon op Zand verkoopt een stuk gemeentegrond aan Enexis Netbeheer B.V. gelegen nabij Moleneind 29a te Loon op Zand, kadastraal bekend als: Loon op Zand, sectie E, nummer 3766 gedeeltelijk. Op de verkochte grond realiseert Enexis een nieuw netstation voor de uitbreiding van hun netwerk. Het huidige netstation is niet meer rendabel.

  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met de verkoop van een stuk gemeentegrond aan Enexis Netbeheer B.V. gelegen nabij Moleneind 29a te Loon op zand voor de vervanging van het bestaande netstation;
  2. in te stemmen met de inhoud van bijgevoegde koopovereenkomst.

  Besluit

  1. in te stemmen met de verkoop van een stuk gemeentegrond aan Enexis Netbeheer B.V. gelegen nabij Moleneind 29a te Loon op zand voor de vervanging van het bestaande netstation;
  2. in te stemmen met de inhoud van bijgevoegde koopovereenkomst.

  Het college besluit conform het voorstel.

 6. 3.3

  De gemeente Loon op Zand werkt met alle gemeenten in de regio, het UWV, Baanbrekers, de Diamant-groep en het Leerwerkloket samen in het WerkgeversServicepunt (WSP) Midden-Brabant. Vanaf 1 januari 2021 zijn het gewijzigde Besluit SUWI en de Regeling SUWI van kracht. Uit de regelgeving volgt dat de arbeidsmarktregio een gezamenlijk uitvoeringsplan vaststelt en deze evalueert. Het WSP geeft hier vanuit de regio uitvoering aan. Ter besluitvorming ligt nu aan u voor: de evaluatie samenwerking regionale werkgeversdienstverlening Midden-Brabant en het Uitvoeringsplan SUWI 2024 - 2025 Midden-Brabant.

  Voorgesteld besluit

  1. Het college stelt de Evaluatie van de Samenwerking werkgeversdienstverlening regio Midden-Brabant, op basis van het SUWI Uitvoeringsplan 2023 vast;
  2. Het college stelt het Regionaal Uitvoeringsplan Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) 2024 en 2025 Midden-Brabant vast.
 7. 3.4

  Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang van de afdoening van toezeggingen en moties.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang van het afdoen van de openstaande toezeggingen en moties.

  Besluit

  De gemeenteraad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang van het afdoen van de openstaande toezeggingen en moties.


  Het college besluit conform het voorstel.
  Gemeenteraad informeren.

 8. 4
  Vaststellen RIB's (Raadsinformatiebrieven)
 9. 4.1

  In de zomer van 2018 is sporthal De Werft opgeleverd. Al vrij snel na de ingebruikname bleek dat de pompen veel geluid produceerden. In november 2022 is de gevel bij de warmtepompen verhoogd met geluidswerend materiaal aan de binnenzijde. Om vast te stellen of het geluidsscherm effectief is heeft firma Noorman opnieuw een meting gedaan. Middels bijgaande raadsinformatiebrief willen we de raad informeren over het onderzoek en de conclusie dat de maatregelen hun doel hebben bereikt.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief;
  2. De raadsinformatiebrief  te versturen aan de gemeenteraadsleden en fractieondersteuners.

  Besluit

  1. In te stemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief;
  2. De raadsinformatiebrief  te versturen aan de gemeenteraadsleden en fractieondersteuners.


  Het college besluit conform het voorstel.

 10. 4.2

  Met deze raadsinformatiebrief willen we de raad informeren over de landelijke en regionale ontwikkelingen die leiden tot de komst van het Werkcentrum Midden-Brabant.

  Voorgesteld besluit

  De raad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de landelijke en regionale ontwikkelingen die leiden tot de komst van het Werkcentrum Midden-Brabant.

  Besluit

  De raad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de landelijke en regionale ontwikkelingen die leiden tot de komst van het Werkcentrum Midden-Brabant.


  Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemandateerd voor tekstuele aanpassingen.

 11. 4.3

  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief faillissement Amare Zorg vast te stellen en toe te sturen aan de gemeenteraad.

  Besluit

  De raadsinformatiebrief faillissement Amare Zorg vast te stellen en toe te sturen aan de gemeenteraad.


  Het college besluit conform het voorstel.

 12. 4.4

  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief ontwikkelingen in aanbod hulp bij het huishouden vast te stellen en door te sturen naar de gemeenteraad.

  Besluit

  De raadsinformatiebrief ontwikkelingen in aanbod hulp bij het huishouden vast te stellen en door te sturen naar de gemeenteraad.


  Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemandateerd voor het doorvoeren van wijzigingen in de raadsinformatiebrief.

 13. 5
  Beantwoording vragen raadsfractie(s)
 14. 6
  Portefeuillestukken
 15. 7
  Bespreking vertrouwelijke agendapunten / collegevoorstellen
 16. 8
  Uitnodigingen Bestuur
 17. 9
  Perscontacten