Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Collegebesluiten

dinsdag 16 april 2024

09:30 - 13:00
Locatie

Collegekamer Het Klavier

Voorzitter
J. van Aart

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorliggende agenda wordt vastgesteld.

 2. 2

  Voorgesteld besluit

  De besluitenlijst collegevergadering d.d. 9 april 2024 week 15 wordt vastgesteld.

  Besluit

  De besluitenlijst collegevergadering d.d. 9 april 2024 week 15 wordt vastgesteld.

 3. 3
  Collegevoorstellen
 4. 3.1

  De rekenkamer in Midden-Brabant deed onderzoek naar de wijze waarop invulling is gegeven aan de aanbevelingen uit eerdere rekenkameronderzoeken. Dit onderzoek wordt voor bestuurlijk wederhoor. Met een brief geeft het college hier invulling aan.

  Voorgesteld besluit

  Met bijgaande brief invulling te geven aan het bestuurlijk wederhoor bij het rekenkamerrapport "Word vervolg?".

  Besluit

  Met bijgaande brief invulling te geven aan het bestuurlijk wederhoor bij het rekenkamerrapport "Word vervolg?".


  Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemandateerd voor het doorvoeren van tekstuele wijzigingen.

 5. 3.2

  Het amendement indexatie Samen-Loont-Pas van 9 november 2023 vergt een aanpassing van de beleidsregels. Met de aanpassing van de beleidsregels wordt ervoor gezorgd dat deze indexering jaarlijks plaatsvindt. Voor dit jaar komt de indexatie neer op 3,1%. De bedragen worden daardoor over 2024:

  • SLP € 185,58
  • Schoolkosten € 154,65

  Voorgesteld besluit

  1. de beleidsregels minimabeleid Loon op Zand 2024 vast te stellen;
  2. de raadsinformatiebrief ‘uitvoering amendement indexatie SLP’ vast te stellen en toe te sturen aan de Gemeenteraad.

  Besluit

  1. de beleidsregels minimabeleid Loon op Zand 2024 vast te stellen;
  2. de raadsinformatiebrief ‘uitvoering amendement indexatie SLP’ vast te stellen en toe te sturen aan de Gemeenteraad.

  Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemandateerd voor het doorvoeren van wijzigingen in de raadsinformatiebrief.
  Gemeenteraad informeren.

 6. 3.3

  Voorgesteld besluit

  1. een overeenkomst aangaan met Brabant Water voor het beheer en onderhoud van brandkranen;
  2. in de begroting het budget voor het beheer en onderhoud van bluswatervoorzieningen structureel ophogen naar € 30.000, - en dit te verantwoorden in de reguliere planning & control cyclus;
  3. de raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren over het genomen besluit.

  Besluit

  1. een overeenkomst aangaan met Brabant Water voor het beheer en onderhoud van brandkranen;
  2. in de begroting het budget voor het beheer en onderhoud van bluswatervoorzieningen structureel ophogen naar € 30.000, - en dit te verantwoorden in de reguliere planning & control cyclus;
  3. de raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren over het genomen besluit.

  Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemandateerd voor het doorvoeren van wijzigingen in de raadsinformatiebrief.
  Gemeenteraad informeren.

 7. 3.4

  Met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 heeft iedere gemeente een tijdelijk omgevingsplan. Uiterlijk 31 december 2031 moet iedere gemeente in Nederland één integraal omgevingsplan hebben voor het gehele grondgebied. Het transitieplan geeft de werkwijze weer om te komen van het tijdelijk naar het nieuwe omgevingsplan voor de gemeente. Het technisch in beheer nemen van de bruidsschat is daarbij de eerste stap in de transitiefase.

  Voorgesteld besluit

  1. het transitieplan omgevingsplan gemeente Loon op Zand vast te stellen;
  2. de bruidsschat van het Rijk technisch in beheer te nemen.

  Besluit

  1. het transitieplan omgevingsplan gemeente Loon op Zand vast te stellen;
  2. de bruidsschat van het Rijk technisch in beheer te nemen.

  Het college besluit conform het voorstel.

 8. 4
  Vaststellen RIB's (Raadsinformatiebrieven)
 9. 4.1

  Voorgesteld besluit

  De raadsinformatiebrief met betrekking tot deelmobiliteit vast te stellen en door te sturen naar de gemeenteraad.

  Besluit

  De raadsinformatiebrief met betrekking tot deelmobiliteit vast te stellen en door te sturen naar de gemeenteraad.


  Het college besluit conform het voorstel.

 10. 5
  Beantwoording vragen raadsfractie(s)
 11. 6
  Portefeuillestukken
 12. 7
  Bespreking vertrouwelijke agendapunten / collegevoorstellen
 13. 8
  Uitnodigingen Bestuur
 14. 9
  Perscontacten