Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Collegebesluiten

dinsdag 2 april 2024

09:30 - 13:00
Locatie

Collegekamer Het Klavier

Voorzitter
J. van Aart

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorliggende agenda wordt vastgesteld.

 2. 2

  Voorgesteld besluit

  De besluitenlijst collegevergadering d.d. 26 maart 2024 week 13 wordt vastgesteld.

  Besluit

  De besluitenlijst collegevergadering d.d. 26 maart 2024 week 13 wordt vastgesteld.

 3. 3
  Collegevoorstellen
 4. 3.1

  Het college besluit om de verleende subsidie voor 2023 definitief vast te stellen en voor 2024 een voorlopige subsidie te verlenen aan Stichting Samen RKC voor de uitvoering van het project Ieder1Gelijk.

  Voorgesteld besluit

  1. de subsidie aan Stichting Samen RKC voor de uitvoering van het project Ieder1Gelijk in 2023 definitief vast te stellen op € 7.500,-;
  2. aan Stichting Samen RKC een voorlopige subsidie te verlenen voor een bedrag van € 10.000,- voor de uitvoering van het project Ieder1Gelijk in 2024.

  Besluit

  1. de subsidie aan Stichting Samen RKC voor de uitvoering van het project Ieder1Gelijk in 2023 definitief vast te stellen op € 7.500,-;
  2. aan Stichting Samen RKC een voorlopige subsidie te verlenen voor een bedrag van € 10.000,- voor de uitvoering van het project Ieder1Gelijk in 2024.

  Het college besluit conform het voorstel.

 5. 4
  Vaststellen RIB's (Raadsinformatiebrieven)
 6. 4.1

  Voorgesteld besluit

  De raad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de tweede prognose jeugdhulp 2023.

  Besluit

  De raad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de tweede prognose jeugdhulp 2023.


  Het college besluit conform het voorstel.

 7. 5
  Beantwoording vragen raadsfractie(s)
 8. 6
  Portefeuillestukken
 9. 7
  Bespreking vertrouwelijke agendapunten / collegevoorstellen
 10. 8
  Uitnodigingen Bestuur
 11. 9
  Perscontacten