Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Collegebesluiten

dinsdag 14 mei 2024

09:30 - 13:00
Locatie

Collegekamer Het Klavier

Voorzitter
J. van Aart

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorliggende agenda wordt vastgesteld.

 2. 2

  Voorgesteld besluit

  De besluitenlijst collegevergadering d.d. 7 mei 2024 week 19 wordt vastgesteld.

  Besluit

  De besluitenlijst collegevergadering d.d. 7 mei 2024 week 19 wordt vastgesteld.

 3. 3
  Collegevoorstellen
 4. 3.1

  Op 13 december 2023 heeft het PoHo Sociaal Wonen ingestemd met de concept-woonzorgvisie regio Hart van Brabant. Hierna is de woonzorgvisie ter advisering voorgelegd aan het Regionaal Overleg Sociale Adviesraden (Rosa) en besproken in een bestuurlijk overleg met de zorg-, welzijn- en belangenorganisaties. Op 6 maart 2024 is het PoHo Sociaal Wonen akkoord gegaan met de definitieve versie van de regionale woonzorgvisie en het ter vaststelling voorleggen aan de colleges van B&W en de gemeenteraden.

  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met de woonzorgvisie regio Hart van Brabant;
  2. in te stemmen met de reactie op het advies van het Regionaal Overleg Sociale Adviesraden (RoSa);
  3. in te stemmen met het ter vaststelling voorleggen van de woonzorgvisie regio Hart van Brabant aan de gemeenteraad.

  Besluit

  1. in te stemmen met de woonzorgvisie regio Hart van Brabant;
  2. in te stemmen met de reactie op het advies van het Regionaal Overleg Sociale Adviesraden (RoSa);
  3. in te stemmen met het ter vaststelling voorleggen van de woonzorgvisie regio Hart van Brabant aan de gemeenteraad.

  Het college besluit conform het voorstel. 
  Gemeenteraad beslist.

 5. 4
  Vaststellen RIB's (Raadsinformatiebrieven)
 6. 4.1

  Stichting Ondernemend Loon op Zand (SOL) heeft aangegeven de wens te hebben tot een bredere ondernemerssamenwerking. De SOL laat daarom momenteel een onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van het oprichten van een gemeentebreed ondernemersfonds. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Blaauwberg. Middels bijgaande raadsinformatiebrief willen we de raad informeren over het onderzoek.

  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief en bijbehorende bijlage;
  2. de raadsinformatiebrief en bijbehorende bijlage te versturen aan de gemeenteraadsleden en fractieondersteuners..

  Besluit

  1. in te stemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief en bijbehorende bijlage;
  2. de raadsinformatiebrief en bijbehorende bijlage te versturen aan de gemeenteraadsleden en fractieondersteuners.

  Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemandateerd om wijzigingen door te voeren.

 7. 5
  Beantwoording vragen raadsfractie(s)
 8. 6
  Portefeuillestukken
 9. 7
  Bespreking vertrouwelijke agendapunten / collegevoorstellen
 10. 8
  Uitnodigingen Bestuur
 11. 9
  Perscontacten