Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en kan u antwoord geven op allerlei vragen, zoals over het werk van de raad, vergaderingen of vergaderstukken.