Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 16 mei 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal (Het Klavier)

Voorzitter
J. van Aart
Toelichting

De voorzitter van de raad van de gemeente Loon op Zand roept de leden van de raad op tot het bijwonen van de openbare vergadering in de raadzaal in Het Klavier.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Indien de agenda niet afgerond kan worden op deze avond, dan wordt de vergadering dinsdagavond 21 mei voortgezet.

  00:04:20 - 00:05:52 - Hanne van Aart
  00:06:18 - 00:07:57 - Hanne van Aart
 2. 2

  Bij het vaststellen van de agenda zijn agendapunten 15 en 16 van de agenda gehaald.
  Dit betreft de conceptagenda. De raad zal tijdens de raadsvergadering de agenda vaststellen.

  00:06:45 - 00:07:57 - Hanne van Aart
  00:07:57 - 00:09:00 - Kees Grootswagers
  00:09:00 - 00:09:28 - Hanne van Aart
  00:09:28 - 00:09:42 - Hein Lommers
  00:09:42 - 00:10:06 - Hanne van Aart
  00:10:06 - 00:10:30 - Kees Grootswagers
  00:10:30 - 00:11:30 - Hanne van Aart
 3. 3

  00:11:02 - 00:11:30 - Hanne van Aart
 4. 4

  Op grond van artikel 14 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Loon op Zand kunnen burgers hun mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. In maximaal vijf minuten kunt u dan weergeven hoe u over een geagendeerd raadsvoorstel denkt.
  U kunt inspreken over alle onderwerpen die niet reeds in de opiniërende ronde aan de orde zijn geweest. U kunt niet inspreken over benoemingen van personen, onderwerpen waartegen bezwaar of beroep openstaan of als u een klacht kunt indienen of had kunnen indienen.
  Voor de inspraakmogelijkheid is in totaal 30 minuten beschikbaar. Bij meer dan zes insprekers zal de voorzitter de totale spreektijd evenredig over de sprekers verdelen.
  Wanneer u tijdens de raadsvergadering gebruik wil maken van het spreekrecht en de raad wil toespreken, dient u dit minimaal een dag van tevoren te melden aan de griffier, via griffie@loonopzand.nl of door te bellen naar 0416 289218. U vermeldt hierbij uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.
  N.B. dit betekent dat u kunt niet inspreken over de nieuwbouw van het Dorpshuis en het bestemmingsplan 'LeoHendrik' deze worden/zijn opiniërend besproken op 25 april.

  00:11:16 - 00:11:30 - Hanne van Aart
  00:11:30 - 00:11:44 - Inspraak 1
  00:11:47 - 00:20:00 - Inspraak 1
  00:20:00 - 00:21:01 - Hanne van Aart
 5. 5

  00:20:30 - 00:21:01 - Hanne van Aart
 6. 6

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:


  1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 14.219.000 voor de realisatie van een nieuw dorpshuis met sportvoorziening in Loon op Zand.


  2. Een krediet van € 1.430.000 vast te stellen voor het inrichten van de openbare ruimte.


  3. Voor de sloop van het bestaande pand en de afboeking van de boekwaarde een budget van in totaal € 2.028.000 beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de algemene reserve.


  4. De stelpost nieuw beleid van de Wetering en de vrijvallende kapitaallast als gevolg van de sloop van het bestaande pand in 2024 t/m 2026 toe te voegen aan de algemene reserve voor in totaal € 2.056.500.

  Stemuitslag

  voor 69%
  tegen 31%
  voor
  Gemeenteraad (11)
  tegen
  Gemeenteraad (5)

  Moties

  Titel
  Onderzoek exploitatie Wetering
  00:20:35 - 00:21:01 - Hanne van Aart
  00:21:01 - 00:31:39 - Caroline Samuels
  00:31:39 - 00:31:42 - Hanne van Aart
  00:31:44 - 00:37:48 - Werner van de Wouw
  00:37:48 - 00:37:51 - Hanne van Aart
  00:37:51 - 00:39:20 - Werner van de Wouw
  00:39:20 - 00:39:21 - Hanne van Aart
  00:39:21 - 00:39:55 - Werner van de Wouw
  00:39:55 - 00:40:05 - Hanne van Aart
  00:40:07 - 00:42:09 - Maaike Mesdag
  00:42:10 - 00:42:15 - Hanne van Aart
  00:42:16 - 00:50:56 - Marten Krikken
  00:50:56 - 00:50:59 - Hanne van Aart
  00:51:01 - 00:56:54 - Hein Lommers
  00:56:55 - 00:56:58 - Hanne van Aart
  00:56:58 - 01:00:26 - Mieke Broeders
  01:00:26 - 01:00:31 - Hanne van Aart
  01:01:01 - 01:09:25 - Suzan Mandemakers
  01:09:25 - 01:09:26 - Hanne van Aart
  01:09:26 - 01:09:28 - Hanne van Aart
  01:09:31 - 01:10:55 - Marten Krikken
  01:10:55 - 01:10:56 - Hanne van Aart
  01:10:56 - 01:15:25 - Suzan Mandemakers
  01:15:25 - 01:15:26 - Hanne van Aart
  01:15:26 - 01:15:41 - Caroline Samuels
  01:15:41 - 01:15:43 - Suzan Mandemakers
  01:15:43 - 01:15:45 - Hanne van Aart
  01:15:45 - 01:16:49 - Suzan Mandemakers
  01:16:49 - 01:16:51 - Hanne van Aart
  01:16:52 - 01:17:21 - Caroline Samuels
  01:17:21 - 01:17:26 - Hanne van Aart
  01:17:26 - 01:18:17 - Suzan Mandemakers
  01:18:17 - 01:18:21 - Hanne van Aart
  01:18:21 - 01:18:25 - Caroline Samuels
  01:18:25 - 01:18:28 - Hanne van Aart
  01:18:28 - 01:19:23 - Suzan Mandemakers
  01:19:23 - 01:19:25 - Hanne van Aart
  01:19:25 - 01:19:35 - Marten Krikken
  01:19:35 - 01:19:36 - Hanne van Aart
  01:19:41 - 01:20:06 - Suzan Mandemakers
  01:20:06 - 01:20:07 - Hanne van Aart
  01:20:07 - 01:20:09 - Suzan Mandemakers
  01:20:09 - 01:20:26 - Hanne van Aart
  01:20:26 - 01:20:30 - Mieke Broeders
  01:20:30 - 01:20:43 - Hanne van Aart
  01:20:44 - 01:22:04 - Mieke Broeders
  01:22:04 - 01:22:07 - Hanne van Aart
  01:22:07 - 01:22:38 - Hein Lommers
  01:22:39 - 01:22:41 - Hanne van Aart
  01:22:42 - 01:24:29 - Marten Krikken
  01:24:29 - 01:24:32 - Hanne van Aart
  01:24:32 - 01:24:47 - Maaike Mesdag
  01:24:47 - 01:24:49 - Hanne van Aart
  01:24:50 - 01:26:46 - Werner van de Wouw
  01:26:46 - 01:26:48 - Hanne van Aart
  01:26:49 - 01:27:44 - Caroline Samuels
  01:27:44 - 01:27:47 - Hanne van Aart
  01:27:47 - 01:28:13 - Hein Lommers
  01:28:13 - 01:28:15 - Hanne van Aart
  01:28:17 - 01:28:22 - Caroline Samuels
  01:28:22 - 01:28:23 - Hein Lommers
  01:28:23 - 01:28:24 - Hanne van Aart
  01:28:24 - 01:28:28 - Hein Lommers
  01:28:28 - 01:28:42 - Caroline Samuels
  01:28:42 - 01:28:45 - Hanne van Aart
  01:28:46 - 01:29:00 - Peter Flohr
  01:29:00 - 01:29:03 - Hanne van Aart
  01:29:04 - 01:29:45 - Werner van de Wouw
  01:29:45 - 01:29:48 - Hanne van Aart
  01:29:49 - 01:30:17 - Maaike Mesdag
  01:30:17 - 01:30:44 - Caroline Samuels
  01:30:45 - 01:30:46 - Hanne van Aart
  01:30:46 - 01:30:48 - Maaike Mesdag
  01:30:48 - 01:30:51 - Hanne van Aart
  01:30:53 - 01:30:54 - Hanne van Aart
  01:30:54 - 01:31:32 - Wessel van Boven
  01:31:32 - 01:31:34 - Hanne van Aart
  01:31:34 - 01:32:10 - Maaike Mesdag
  01:32:10 - 01:32:12 - Hanne van Aart
  01:32:12 - 01:32:22 - Wessel van Boven
  01:32:22 - 01:32:24 - Hanne van Aart
  01:32:24 - 01:33:46 - Hein Lommers
  01:33:46 - 01:33:53 - Hanne van Aart
  01:33:56 - 01:36:26 - Suzan Mandemakers
  01:36:26 - 01:36:27 - Marten Krikken
  01:36:27 - 01:37:07 - Marten Krikken
  01:37:07 - 01:37:09 - Hanne van Aart
  01:37:09 - 01:38:47 - Suzan Mandemakers
  01:38:47 - 01:38:53 - Hanne van Aart
  01:38:53 - 01:39:05 - Wessel van Boven
  01:39:05 - 01:39:10 - Hanne van Aart
  01:49:14 - 01:49:33 - Hanne van Aart
  01:49:52 - 01:49:58 - Hanne van Aart
  01:49:58 - 01:50:17 - Wessel van Boven
  01:50:17 - 01:50:49 - Hanne van Aart
  01:50:49 - 01:50:50 - Marten Krikken
  01:50:50 - 01:50:53 - Hanne van Aart
  01:50:53 - 01:50:56 - Wessel van Boven
  01:50:56 - 01:50:58 - Hanne van Aart
  01:50:58 - 01:51:21 - Wessel van Boven
  01:51:21 - 01:51:24 - Hanne van Aart
  01:51:25 - 01:51:47 - Marten Krikken
  01:51:47 - 01:52:49 - Hanne van Aart
 7. 7

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:


  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘LeoHendrik’ te Kaatsheuvel, zoals dat op grond van artikel 3.8
  van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage heeft gelegen, ongewijzigd vast te stellen.


  2. Voor het bestemmingsplan ‘LeoHendrik’ geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten
  anders zijn verzekerd.


  3. Het besluit op gebruikelijke wijze kenbaar te maken, waarbij belanghebbenden de
  gelegenheid hebben beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
  State (Afdeling).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Gemeenteraad (15)
  01:52:19 - 01:52:49 - Hanne van Aart
  01:52:49 - 01:55:12 - Stephan Hoes
  01:55:12 - 01:55:15 - Hanne van Aart
  01:55:18 - 01:55:35 - Marten Krikken
  01:55:35 - 01:55:37 - Hanne van Aart
  01:55:37 - 01:58:03 - Wessel van Boven
  01:58:03 - 01:58:04 - Hanne van Aart
  01:58:04 - 01:58:28 - Wessel van Boven
  01:58:28 - 01:58:29 - Hanne van Aart
  01:58:29 - 01:58:46 - Wessel van Boven
  01:58:46 - 01:58:49 - Hanne van Aart
  01:58:50 - 02:02:33 - Marten Krikken
  02:02:33 - 02:02:35 - Hanne van Aart
  02:02:36 - 02:05:21 - Mieke Broeders
  02:05:21 - 02:05:24 - Hanne van Aart
  02:05:25 - 02:06:31 - Bram Nieuwenhuisen
  02:06:31 - 02:06:33 - Hanne van Aart
  02:06:34 - 02:07:56 - Maaike Mesdag
  02:07:56 - 02:08:00 - Hanne van Aart
  02:08:10 - 02:16:59 - Louis Laros
  02:16:59 - 02:17:03 - Hanne van Aart
  02:17:03 - 02:17:18 - Wessel van Boven
  02:17:18 - 02:17:20 - Hanne van Aart
  02:17:20 - 02:17:23 - Louis Laros
  02:17:23 - 02:17:26 - Hanne van Aart
  02:17:26 - 02:17:59 - Wessel van Boven
  02:18:00 - 02:18:02 - Hanne van Aart
  02:18:02 - 02:18:08 - Louis Laros
  02:18:09 - 02:18:23 - Hanne van Aart
  02:18:23 - 02:18:43 - Wessel van Boven
  02:18:43 - 02:20:01 - Hanne van Aart
 8. 8

  Het presidium stelt de gemeenteraad voor om:


  I. Vast te stellen het delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie (Ontwerpbesluit I);  II. Vast te stellen de Verordening op de werkgeverscommissie Loon op Zand 2024 (Ontwerpbesluit II);  III De volgende raadsleden te benoemen als lid van de werkgeverscommissie voor de raadsperiode 2022-2026 (Ontwerpbesluit III)
  - mevrouw H.M.I.A. Broeders-Habraken
  - de heer H.J.C. Lommers
  - mevrouw M. Mesdag-Blom
  - de heer M.C.G. Verhoeven
  - de heer M. Krikken
  - de heer W.G.M. Veldkamp.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Gemeenteraad (16)
  02:19:17 - 02:20:01 - Hanne van Aart
 9. 9

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:


  1. Het bestemmingsplan ‘Park Wijtenburg, Kaatsheuvel' onder instemming met de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen vast te stellen.


  2. Het besluit op de gebruikelijke wijze kenbaar te maken, waarbij belanghebbenden de gelegenheid krijgen beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.


  3. Voor het bestemmingsplan ‘Park Wijtenburg, Kaatsheuvel’ geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn door het sluiten van een anterieure overeenkomst en een planschadeverhaalsovereenkomst.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Gemeenteraad (16)
  02:19:45 - 02:20:01 - Hanne van Aart
  02:20:01 - 02:21:57 - Gilian Seijbel
  02:21:57 - 02:22:00 - Hanne van Aart
  02:22:00 - 02:24:24 - Mieke Broeders
  02:24:24 - 02:24:29 - Hanne van Aart
  02:24:37 - 02:30:08 - Louis Laros
  02:30:08 - 02:30:11 - Hanne van Aart
  02:30:11 - 02:30:47 - Gerdy Zijlmans
  02:30:47 - 02:30:49 - Hanne van Aart
  02:30:49 - 02:31:03 - Louis Laros
  02:31:03 - 02:31:13 - Hanne van Aart
  02:31:14 - 02:31:52 - Gilian Seijbel
  02:31:52 - 02:31:58 - Hanne van Aart
  02:32:03 - 02:32:38 - Louis Laros
  02:32:38 - 02:32:43 - Hanne van Aart
  02:32:43 - 02:32:46 - Gilian Seijbel
  02:32:46 - 02:33:24 - Hanne van Aart
 10. 10

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:


  1. Het bestemmingsplan ‘Landgoed 't Onthaesten, 1e herziening' te Kaatsheuvel, onder instemming met de nota van zienswijze en wijzigingen gewijzigd vast te stellen.


  2. Voor het bestemmingsplan ‘Landgoed 't Onthaesten, 1e herziening’ geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anders zijn verzekerd.


  3. Het besluit op gebruikelijke wijze kenbaar te maken, waarbij belanghebbenden de gelegenheid hebben beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Gemeenteraad (16)
  02:33:03 - 02:33:24 - Hanne van Aart
 11. 11

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:


  1. Het investeringskrediet voor het project ‘verplaatsen RG Sweensstraat’ te verhogen met € 2.703.000 naar een totaalkrediet van €7.203.000.


  2. De kapitaallasten die voortvloeien uit het investeringskrediet te verwerken in de begroting en als volgt te dekken:
  a. € 450.000,- onttrekken uit de reserve Bovenwijks en overhevelen naar dekkingsreserve kapitaallasten;
  b. € 1.133.000 uit de grondexploitatie Westwaard overhevelen naar de dekkingsreserve kapitaallasten;
  c. € 1.120.000,- als onderdeel van de rioolheffing.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Gemeenteraad (16)
  02:33:15 - 02:33:24 - Hanne van Aart
  02:33:25 - 02:34:50 - Mieke Broeders
  02:34:50 - 02:34:53 - Hanne van Aart
  02:35:01 - 02:36:49 - Jan Brekelmans
  02:36:49 - 02:36:51 - Hanne van Aart
  02:36:51 - 02:36:54 - Mieke Broeders
  02:36:54 - 02:38:04 - Hanne van Aart
 12. 12

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:


  1. geen zienswijze in te dienen over het Dekkingsplan gebiedsgerichte opkomsttijden 2024-2027 van de Brandweer Midden- en West-Brabant.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Gemeenteraad (16)
  02:37:07 - 02:38:04 - Hanne van Aart
 13. 13

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:


  1. het college toestemming te verlenen voor het treffen van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Gemeenteraad (16)
  02:37:17 - 02:38:04 - Hanne van Aart
 14. 14

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:


  1. De Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant 2024 vast te stellen.


  2. Het college toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Gemeenteraad (16)
  02:37:26 - 02:38:04 - Hanne van Aart
 15. 15

  Bij het vaststellen van de agenda is agendapunt 15 van de agenda gehaald.


  NB: op verzoek van het college is een aangepast raadsvoorstel gepubliceerd: "Het college is gebleken dat het ontwerpbesluit en het voorgesteld besluit in het raadsvoorstel niet in overeenstemming met elkaar zijn. Het voorgesteld besluit in het raadsvoorstel was het juiste besluit. In de toegevoegde versie is dit gecorrigeerd."  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:


  1. In te stemmen met de beschreven bouwstenen (Maatschappelijk Rendement, Exploitatie & Beheer en Bouwkundige Staat) en de werkwijze / planning uit de startnotitie voor het Wijkgericht Maatschappelijk Accommodatiebeleid (WMA) die als bijlage is toegevoegd;


  2. In te stemmen met de inzet van een onderzoeksbureau om de bouwkundige staat (onderhoud, verduurzaming, toegankelijkheid) van maatschappelijke gebouwen in beeld te brengen als input voor het WMA;


  3. Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van maximaal € 40.000,- incl. BTW uit de Algemene Reserve.

 16. 16

  Bij het vaststellen van de agenda is agendapunt 16 van de agenda gehaald.  NB: op verzoek van het college is een aangepast raadsvoorstel gepubliceerd: "Het college is gebleken dat het ontwerpbesluit en het voorgesteld besluit in het raadsvoorstel niet in overeenstemming met elkaar zijn. Het voorgesteld besluit in het raadsvoorstel was het juiste besluit. In de toegevoegde versie is dit gecorrigeerd."
  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:  1. In te stemmen met de prioritering in bouwstenen (1: integraal, inclusief en adaptief en 2: gezond en duurzaam), de uitgangspunten voor de verantwoordelijkheden en bekostiging en de planning uit de startnotitie voor het Integraal Huisvestingsplan Kindvoorzieningen (IHP-K) die als bijlage is toegevoegd;


  2. In te stemmen met de inzet van een onderzoeksbureau om de bouwkundige staat (onderhoud, verduurzaming, toegankelijkheid) van onderwijsgebouwen en o.a. de ruimtebehoefte van Kindvoorzieningen gebiedsgericht in beeld te brengen als input voor het IHP-K;


  3. Hiervoor een bedrag van maximaal € 35.000,- incl. BTW beschikbaar te stellen uit de Reserve Onderwijs

 17. 17

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om:


  1. De ontwerp ‘Kerkenvisie Loon op Zand’ gewijzigd vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Gemeenteraad (15)
  02:37:40 - 02:38:04 - Hanne van Aart
  02:38:04 - 02:39:43 - Hein Lommers
  02:39:43 - 02:39:46 - Hanne van Aart
  02:39:51 - 02:39:52 - Marten Krikken
  02:39:52 - 02:39:55 - Hanne van Aart
  02:39:55 - 02:41:44 - Anthony Maas
  02:41:44 - 02:41:49 - Hanne van Aart
  02:42:01 - 02:46:21 - Tess van de Wiel
  02:46:21 - 02:46:30 - Hanne van Aart
  02:46:30 - 02:48:05 - Anthony Maas
  02:48:05 - 02:48:09 - Hanne van Aart
  02:48:21 - 02:49:32 - Tess van de Wiel
  02:49:32 - 02:49:34 - Hanne van Aart
  02:49:35 - 02:49:45 - Anthony Maas
  02:49:45 - 02:49:48 - Hanne van Aart
  02:49:49 - 02:50:13 - Wessel van Boven
  02:50:13 - 02:50:38 - Hanne van Aart
  02:50:38 - 02:50:42 - Mieke Broeders
  02:50:46 - 02:52:43 - Kees Grootswagers
  02:52:43 - 02:52:48 - Hanne van Aart
  02:52:49 - 02:53:11 - Marten Krikken
  02:53:11 - 02:53:20 - Hanne van Aart
  02:53:20 - 02:53:42 - Wessel van Boven
  02:53:42 - 02:53:43 - Hanne van Aart
  02:53:43 - 02:53:51 - Kees Grootswagers
  02:53:52 - 02:53:56 - Hanne van Aart
  02:54:00 - 02:54:57 - Jan Brekelmans
  02:54:57 - 02:54:58 - Hanne van Aart
  02:54:59 - 02:55:33 - Kees Grootswagers
  02:55:33 - 02:55:35 - Hanne van Aart
  02:55:35 - 02:55:43 - Jan Brekelmans
  02:55:43 - 02:56:22 - Hanne van Aart
 18. 17.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Gemeenteraad (16)

  Moties

  Titel
  Verlichting en veiligheid
 19. 18

  N.b. het vragenhalfuurtje wordt eventueel schriftelijk afgedaan als de agenda van de raadsvergadering de hele avond in beslag neemt.

  02:56:07 - 02:56:22 - Hanne van Aart
  02:56:22 - 02:56:34 - Gerdy Zijlmans
  02:56:34 - 02:56:38 - Hanne van Aart
  02:56:40 - 02:57:06 - Louis Laros
  02:57:06 - 02:57:10 - Gerdy Zijlmans
  02:57:10 - 02:57:12 - Hanne van Aart
  02:57:12 - 02:57:47 - Wessel van Boven
  02:57:48 - 02:57:50 - Hanne van Aart
  02:57:55 - 02:59:01 - Jan Brekelmans
  02:59:01 - 02:59:05 - Hanne van Aart
  02:59:05 - 02:59:21 - Wessel van Boven
  02:59:21 - 02:59:23 - Hanne van Aart
  02:59:23 - 02:59:24 - Wessel van Boven
  02:59:27 - 03:00:09 - Jan Brekelmans
  03:00:09 - 03:00:14 - Hanne van Aart
  03:00:14 - 03:00:39 - Marianne Verschure
  03:00:39 - 03:00:41 - Hanne van Aart
  03:00:41 - 03:00:49 - Jan Brekelmans
  03:00:49 - 03:00:52 - Hanne van Aart
  03:00:52 - 03:01:17 - Kees Grootswagers
  03:01:20 - 03:01:25 - Jan Brekelmans
  03:01:25 - 03:02:06 - Hanne van Aart
  03:02:06 - 03:03:41 - Gilian Seijbel
  03:03:41 - 03:03:44 - Hanne van Aart
  03:03:48 - 03:04:50 - Jan Brekelmans
  03:04:50 - 03:04:54 - Hanne van Aart
  03:04:54 - 03:04:56 - Gilian Seijbel
  03:04:56 - 03:04:57 - Gilian Seijbel
  03:04:57 - 03:05:02 - Hanne van Aart
  03:05:02 - 03:05:32 - Kees Grootswagers
  03:05:32 - 03:05:35 - Hanne van Aart
  03:05:38 - 03:06:23 - Jan Brekelmans
  03:06:23 - 03:06:24 - Hanne van Aart
  03:06:24 - 03:06:31 - Kees Grootswagers
  03:06:31 - 03:06:32 - Hanne van Aart
  03:06:32 - 03:06:37 - Kees Grootswagers
  03:06:37 - 03:06:41 - Jan Brekelmans
  03:06:41 - 03:06:44 - Kees Grootswagers
  03:06:44 - 03:06:45 - Hanne van Aart
  03:06:45 - 03:06:56 - Jan Brekelmans
  03:06:56 - 03:06:57 - Hanne van Aart
  03:06:57 - 03:07:05 - Kees Grootswagers
  03:07:05 - 03:07:27 - Jan Brekelmans
  03:07:27 - 03:07:31 - Hanne van Aart
  03:07:31 - 03:07:39 - Kees Grootswagers
  03:07:39 - 03:07:40 - Hanne van Aart
  03:07:40 - 03:07:47 - Jan Brekelmans
  03:07:47 - 03:07:51 - Hanne van Aart
  03:07:51 - 03:08:42 - Kees Grootswagers
  03:08:42 - 03:08:44 - Hanne van Aart
  03:08:47 - 03:09:18 - Jan Brekelmans
  03:09:18 - 03:09:21 - Hanne van Aart
  03:09:21 - 03:09:26 - Kees Grootswagers
  03:09:26 - 03:09:27 - Hanne van Aart
  03:09:27 - 03:09:54 - Kees Grootswagers
  03:09:54 - 03:10:03 - Hanne van Aart
  03:10:03 - 03:10:21 - Kees Grootswagers
  03:10:21 - 03:10:23 - Hanne van Aart
  03:10:23 - 03:10:24 - Kees Grootswagers
  03:10:24 - 03:10:29 - Jan Brekelmans
  03:10:29 - 03:10:52 - Kees Grootswagers
  03:10:52 - 03:10:53 - Hanne van Aart
  03:10:53 - 03:10:56 - Kees Grootswagers
  03:10:56 - 03:11:01 - Hanne van Aart
  03:11:01 - 03:11:04 - Kees Grootswagers
  03:11:04 - 03:11:08 - Hanne van Aart
  03:11:08 - 03:11:13 - Kees Grootswagers
  03:11:13 - 03:11:16 - Jan Brekelmans
  03:11:16 - 03:11:23 - Hanne van Aart
  03:11:24 - 03:11:40 - Hein Lommers
  03:11:42 - 03:11:43 - Hanne van Aart
  03:11:47 - 03:12:31 - Suzan Mandemakers
  03:12:31 - 03:12:34 - Hanne van Aart
  03:12:34 - 03:12:40 - Hein Lommers
  03:12:40 - 03:12:44 - Suzan Mandemakers
  03:12:44 - 03:12:47 - Hanne van Aart
  03:12:49 - 03:14:30 - Maaike Mesdag
  03:14:30 - 03:16:15 - Hanne van Aart
  03:16:16 - 03:16:17 - Hanne van Aart
  03:16:17 - 03:16:39 - Kees Grootswagers
  03:16:39 - 03:17:43 - Hanne van Aart
  03:17:45 - 03:19:26 - Marten Krikken
  03:19:26 - 03:22:21 - Hanne van Aart
  03:22:22 - 03:23:34 - Marten Krikken
  03:23:34 - 03:24:32 - Hanne van Aart
  03:24:33 - 03:25:37 - Hein Lommers
  03:25:37 - 03:30:20 - Hanne van Aart
  03:30:24 - 03:32:26 - Jan Brekelmans
  03:32:31 - 03:32:45 - Hanne van Aart
 20. 19

  03:32:34 - 03:32:45 - Hanne van Aart
 21. 99