Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

woensdag 19 januari 2022

19:30 - 21:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
J. van Aart
Toelichting

Dit is een digitaal overleg.

Agendapunten

 1. Terugblik op de vergaderingen in cyclus 7

  Beeldvorming: 2 december 2021
  Opinie: 9 december 2021
  Raadsvergadering: 16 en 20 december 2021

 2. Bij dit agendapunt zijn de volgende stukken toegevoegd:

  • Overzichtsdocument raadsvoorstellen cyclus 1
  • Raadsplanning
  • Overzicht moties en toezeggingen
  • De postlijst
  • Overzicht raadsinformatiebrieven
  • Alle tot op heden ontvangen raadsvoorstellen voor deze cyclus

  Ter bespreking welke stukken geagendeerd worden voor de opiniƫrende (10 februari) en besluitvormende (17 februari) vergaderingen in deze cyclus. Tevens ter bespreking op welke wijze er in deze cyclus vergaderd wordt (fysiek of digitaal).

 3. Bij dit agendapunt zijn de volgende stukken toegevoegd:

  • overzicht planning 2022
  • aangeleverde formats beeldvormende ronde 3 februari 2022
 4. Ter bespreking:

  • Definitief besluit wel/geen gemeentelijke e-mailadressen

  Ter kennisname:

  • Overzicht in te vullen vacatures na de verkiezingen
  • Vormgeving traject Integriteit, bestaande uit drie onderdelen: risico-analyse wethouderskandidaten, introductieprogramma gemeenteraad en actualiseren gedragscode en protocol integriteitsschendingen. Ter informatie is de offerte voor dit traject als bijlage toegevoegd, vanwege bedrijfsgevoelige gegevens achter een slotje.