Vorige pagina

Opiniërende ronde

donderdag 4 februari 2021

20:00 - 22:30

Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Jos Groenendaal
Toelichting:

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus, zal deze vergadering digitaal worden gehouden en is de vergadering niet toegankelijk voor publiek. Wel is deze opiniërende ronde live te volgen via de website.

Agendapunten

Toelichting

Tijdens de opiniërende ronde kunt u uw mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. In maximaal vijf minuten kunt u dan weergeven hoe u over een geagendeerd raadsvoorstel denkt. U kunt inspreken over alle onderwerpen met uitzondering van benoemingen van personen, onderwerpen waartegen bezwaar of beroep openstaan of als u een klacht had kunnen indienen. Wanneer u tijdens de opiniërende ronde gebruik wil maken van het spreekrecht en de raad wil toespreken, dient u dit minimaal een dag van tevoren te melden aan de griffier, via griffie@loonopzand.nl of door te bellen naar 0416 289218. Bij voorkeur neemt u eerder contact op met de griffie. De griffie zorgt er dan voor dat u toegang krijgt tot de digitale vergadering. Als u liever een inspreektekst wil inleveren, dan is dat ook mogelijk.