Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvormende ronde

donderdag 3 februari 2022

19:30 - 21:45

Locatie
Digitaal / Microsoft Teams
Voorzitter
Caroline Samuels
Toelichting

Deze vergadering wordt digitaal gehouden.
Wij maken daarbij gebruik van Microsoft Teams.
Aanmelden is noodzakelijk.

Agendapunten

 1. U bent van harte welkom om deze avond digitaal bij te wonen en mee te praten. Vooraf aanmelden bij de griffie is noodzakelijk: graag onderwerp en e-mailadres vermelden bij aanmelding. De griffie is bereikbaar op het telefoonnummer (0416) 289218 of via de e-mail griffie@loonopzand.nl.

  U hoeft niet te beschikken over een Microsoft Teams account om deel te kunnen nemen.
  Voor elk onderwerp zal er een aparte link (naar de vergaderomgeving) beschikbaar komen.
  Na aanmelding krijgt u deze link (inclusief instructie) per mail toegezonden.

 2. De Rekenkamercommissie in Midden-Brabant (RMB) heeft onderzoek gedaan naar de aansluiting tussen beleidsnota’s en P&C-documenten (begroting en jaarstukken) van de aangesloten gemeenten. De RMB heeft daarbij twee beleidsvelden (arbeidsparticipatie en afvalbeleid) uitgelicht.
  Naar aanleiding van het onderzoek, doet de RMB een aantal aanbevelingen. Tijdens deze beeldvormende avond wordt het onderzoeksrapport toegelicht en is er ruimte voor de aanwezigen om vragen te stellen. Besluitvorming over de aanbevelingen vindt dan plaats in de raadsvergadering van 17 februari 2022.

  Voorzitter: Caroline Samuels

 3. De grootste uitdaging voor ons als gemeente en voor onze inwoners is het terugdringen van het aanbod van het restafval. Dit is vooral van belang omdat de kosten van restafval (verwerkingskosten, CO2-heffing en de verbrandingsbelasting, etc.) in de nabije toekomst alleen maar verder stijgen. Een interventie is noodzakelijk. Wat is de volgende stap?

  Voorzitter: Dana Pollaert

 4. Regelmatig laten we een prognose maken van de leerlingenaantallen en ruimtebehoefte voor het basisonderwijs in onze gemeente. Onlangs ontvingen wij de actuele prognose met daarin de verwachting tot en met 2042. Tijdens de beeldvormende avond presenteren we de cijfers uit deze prognose voor de kern Kaatsheuvel en bespreken we de betekenis ervan.

  Voorzitter: Caroline Samuels