Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Auditcomité

donderdag 13 juni 2024

17:00 - 19:00
Locatie

Collegekamer Het Klavier

Voorzitter
Anthony Maas
Toelichting

Het Auditcomité is een werkgroep van de gemeenteraad en adviseert de gemeenteraad over financiële onderwerpen en is het eerste aanspreekpunt voor de Rekenkamercommissie. In het Auditcomité zitten raadsleden en fractieondersteuners; één per fractie.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

 3. 4

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om voor boekjaren 2024 en 2025 WHS Registeraccountants aan te wijzen als accountant als bedoeld in art. 213, lid 2 gemeentewet, met de mogelijkheid tot het verlengen van de aanwijzing met één jaar.


  Besluit presidium 23 mei 2024: raadsvoorstel agenderen in Auditcomité, status agendering raad 20 juni afhankelijk van bespreking in Auditcomité.

 4. 5

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2023 vast te stellen.


  Dit raadsvoorstel staat op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni.


  Besluit presidium 23 mei 2024:  bespreking in AC van 13 juni. Raadsbrede bijeenkomst beeldvormend in september 2024, waarbij ook MJP-G 2022 geagendeerd wordt

 5. 7

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de Kadernota 2025 vast te stellen.

 6. 8
  Rondvraag en sluiting