Vorige pagina

Beeldvormende ronde

donderdag 28 januari 2021

19:30 - 22:00

Locatie:
Digitaal / Microsoft Teams
Voorzitter:
Dana Pollaert
Toelichting:

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus, zal deze vergadering digitaal worden gehouden. Wij maken daarbij gebruik van Microsoft Teams. Aanmelden is noodzakelijk.

Agendapunten

Toelichting

U bent van harte welkom om deze avond digitaal bij te wonen en mee te praten. Vooraf aanmelden bij de griffie is noodzakelijk: graag onderwerp en e-mailadres vermelden bij aanmelding. De griffie is bereikbaar op het telefoonnummer (0416) 289218 of via de e-mail griffie@loonopzand.nl.

U hoeft niet te beschikken over een Microsoft Teams account om deel te kunnen nemen.
Voor elk onderwerp zal er een aparte link (naar de vergaderomgeving) beschikbaar komen.
Na aanmelding krijgt u deze link (inclusief instructie) per mail toegezonden.

Toelichting

Het eerste halfjaar van 2021 wordt er elke beeldvormende ronde een halfuur ingepland voor de ‘nieuwe’ Wetering.
De wethouder praat de raad dan bij over de ontwikkelingen.

Toelichting

Vanuit de praktijk wordt toegelicht hoe verschillende onderdelen binnen de jeugdhulp georganiseerd zijn.
De belangrijkste onderwerpen van deze avond zijn:

  1. De praktijkondersteuner jeugd GGZ bij de huisartsen
  2. De aanpak multiproblematiek binnen de jeugdhulp
  3. De signalerende functie van het jongerenwerk
Toelichting

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de inschrijftijd en zoekduur voor sociale huurwoningen in Dongen, Goirle en Loon op Zand. De rekenkamercommissie is digitaal aanwezig om het ‘Rekenkamerrapport Wel of niet thuis geven’ toe te lichten. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen over het rapport.