Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Opiniërende ronde

donderdag 13 juni 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal (Het Klavier)

Voorzitter
Werner van de Wouw
Toelichting

IN OPBOUW

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Op grond van artikel 14 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Loon op Zand kunnen burgers hun mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. In maximaal vijf minuten kunt u dan weergeven hoe u over een geagendeerd raadsvoorstel denkt.
  U kunt niet inspreken over benoemingen van personen, onderwerpen waartegen bezwaar of beroep openstaan of als u een klacht kunt indienen of had kunnen indienen.
  Voor de inspraakmogelijkheid is in totaal 30 minuten beschikbaar. Bij meer dan zes insprekers zal de voorzitter de totale spreektijd evenredig over de sprekers verdelen.
  Wanneer u tijdens de opiniërende bijeenkomst gebruik wil maken van het spreekrecht en de raad wil toespreken, dient u dit minimaal een dag van tevoren te melden aan de griffier, via griffie@loonopzand.nl of door te bellen naar 0416 289218. U vermeldt hierbij uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4

  Raadsleden kunnen tot een dag voor de vergadering raadsinformatiebrieven aanmelden voor bespreking bij de griffie.

  • Raadsinformatiebrief met betrekking tot deelmobiliteit ( op verzoek van GemeenteBelangen)
 5. 6.a

 6. 6.b

 7. 7

  Op verzoek van het CDA en GemeenteBelangen.

 8. 8

 9. 9
  Sluiting