Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Landschapspark Pauwels

ID
54
Agendapunt
Raadsvergadering 2023 (7. Raadsvoorstel over begroting 2024)
donderdag 9 november 19:00 tot 22:30
Raadzaal (Het Klavier)
Titel
Landschapspark Pauwels
Status
Raadsleden
Portefeuillehouder
Louis Laros
Toelichting
Verzoekt het college om 1. Te analyseren wat nodig is om de positie van de gemeente Loon op Zand bij de ontwikkelingen van Landschapspark Pauwels te versterken en grip te hebben op beleid en besluitvorming; 2. Hiervoor bij de kaderbrief 2025 een voorstel aan de raad voor te leggen
Einddatum
Stand van zaken
College beschouwt de motie als afgedaan, zie raadsinformatiebrief 11 juni 2024.
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)