Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Bijstelling minimabeleid

ID

44

Agendapunt
Raadsvergadering 2022 (6.m.10. Motie Pro3 - Bijstelling Minimabeleid)
maandag 7 november 19:30 tot 22:15
Raadzaal (Het Klavier)
Titel

Bijstelling minimabeleid

Status
Raadsleden
Portefeuillehouder

Suzan Mandemakers

Toelichting

Verzoekt het college
-Het huidige minimabeleid van de gemeente tegen het licht te houden en te bezien of verbeteringen en/of verruimingen mogelijk zijn gegeven de knelpunten die inwoners, kleine zelfstandigen, verenigingen en ondernemers kunnen ervaren;
-Uiterlijk voor de Kadernota 2024 de Raad (juli 2023) te informeren over de resultaten van het onderzoek.

Einddatum
Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)