Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Erfgoed- en monumentenbeleid

ID

42

Agendapunt
Raadsvergadering 2022 (6.m.5. Motie CDA - Erfgoed-, monumenten-, kunst- en cultuurbeleid)
maandag 7 november 19:30 tot 22:15
Raadzaal (Het Klavier)
Titel

Erfgoed- en monumentenbeleid

Status
Raadsleden
Portefeuillehouder

Hanne van Aart

Toelichting

Verzoekt het college om
Te zorgen voor een startnotitie erfgoed- en monumentenbeleid voor 1 april 2023 en de extra kosten a 25.000 euro daarvoor te dekken uit de algemene reserve.

Einddatum
Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)