Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Vergoeding Witte Kasteel

ID
50
Agendapunt
Raadsvergadering 2023 (7. Raadsvoorstel over begroting 2024)
donderdag 9 november 19:00 tot 22:30
Raadzaal (Het Klavier)
Titel
Vergoeding Witte Kasteel
Status
Raadsleden
Portefeuillehouder
Tess van de Wiel
Toelichting
Verzoekt het college voor 1 april 2024 de evaluatie – in samenwerking met het Witte Kasteel – af te ronden en bij de kadernota 2025 in afstemming met Het Witte Kasteel met voorstellen te komen om duidelijk te maken wat er nodig is voor het in stand houden van Het Witte Kasteel.
Einddatum
Stand van zaken
College beschouwt de motie als afgedaan, zie raadsinformatiebrief 11 juni 2024.
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)