Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Tegemoetkoming kosten verenigingsleven inzake WBTR

ID

41

Agendapunt
Raadsvergadering 2022 (19. Motie vreemd aan de orde CDA - tegemoetkoming kosten verenigingsleven inzake WBTR)
donderdag 13 oktober 19:30 tot 22:30
Raadzaal (Het Klavier)
Titel

Tegemoetkoming kosten verenigingsleven inzake WBTR

Status
Raadsleden
Portefeuillehouder

Riekje van Vugt

Toelichting

Verzoekt het college om
• De kosten die het verenigingsleven moet maken voor het aanpassen van statuten in het kader van de WBTR voor maatschappelijke verenigingen en stichtingen statutair gevestigd in de gemeente Loon op Zand eenmalig te vergoeden tot een bedrag van € 423,50 (zijnde € 350,00 plus 21% btw) vanaf de aankondiging in het Staatsblad, zijnde 11 november 2020 tot en met 31 december 2023.
• De kosten hiervan te dekken uit de algemene reserve.

Einddatum
Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)