Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

verlagen tarieven toeristenbelasting

ID

45

Agendapunt
Raadsvergadering 2022 (6.m.11. Motie raadsbreed - verlagen tarieven toeristenbelasting)
maandag 7 november 19:30 tot 22:15
Raadzaal (Het Klavier)
Titel

verlagen tarieven toeristenbelasting

Status
Raadsleden
Portefeuillehouder

Jan Brekelmans

Toelichting

Roept het college op
-Met een voorstel te komen voor een passend en financieel verantwoorde verlaging van de toeristenbelasting;
-De bedragen van deze lasten structureel op te nemen in dit voorstel:
-Het voorstel zo snel als mogelijk aan te bieden aan de raad, uiterlijk eerste kwartaal van 2023.

Einddatum
Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)